login iconKundlogin
Facility Labs logotyp
Facility Labs logotyp

FL Analytics - Trafikapplikationer

Vi på Facility Labs har utvecklat applikationer baserade på vårt unika trafikanalyssystem FL Analytics.

Applikationerna är särskilt utformade för:

  • Handel
  • Återvinningscentraler
  • Parkeringsanläggningar
  • Trafik på allmän väg

Läs mer via produktbladet Samhällstrafik.

Läs mer via produktbladet ÅVC.

Läs mer via produktbladet Trafikmätning.

Läs mer via produktbladet Miljöpåverkan.

Läs mer via produktbladet Parkeringsreglering.

Ny VD för Facility Labs

Facility Labs AB har anställt Jeannette Beiming som ny VD för bolaget. Jeannette kommer närmast från Roslagsvatten AB där hon haft flera olika befattningar inom olika områden, under de senaste åren som Produktionschef. Hon tillträder VD-posten den 1 november 2017.

Nuvarande VD, Lars Linder-Aronson, fortsätter därefter att vara styrelseledamot i Facility Labs, men utan en operativ roll i bolaget.


Lars Linder-Aronson (VD), 2017-08-18

Nyhetsbrev maj 2017

Roslagsvatten har valt Facility Labs inpasseringssystem med statistik och faktureringslösning.

Det primära har varit att få kontroll på antalet besökare och dess fördelning mellan hushåll och näringsidkare. Det är på Återvinningscentralen Brännbacken som man infört det nya inpasseringssystemet. Systemet indikerar att det kommer ett verksamhetsfordon ”hantverkarbil” vilka ska betala för sig, om det är verksamhetsavfall.Personalen på rampen får ett SMS i en handburen enhet som tillika används för att ställa ut en faktura. Systemet som bygger på Svea Ekonomis system underlättar hanteringen på ett kostnadseffektivt sätt och medger fakturering av utlandsregistrerade fordon, vilket tidigare varit problematiskt.


Magnus Råhlander (Försäljningschef), 2017-05-17

Nyhetsbrev maj 2017

Facility Labs ställer ut på Avfall Sveriges Årsmöte den 30–31 maj i Örebro.

Om du arbetar inom återvinningsbranschen låt oss berätta om vårt inpasseringssystem med statistik och faktureringslösning. Träffa oss där, eller kontakta undertecknad för ett personligt möte.

Mer information om årsmötet finns på www.avfallsverige2017.se


Magnus Råhlander (Försäljningschef), 2017-05-17

Nyhetsbrev december 2016

Facility Labs deltar på VTIs Transportforum i Linköping den 10-11 januari! (vi finns i monter 11)

Vi välkomnar alla besökare att komma förbi och prata kvalitetssäkrad trafikmätning samt uppföljning, och efterlevnad av Transportstyrelens förslag på miljözoner för personbilar, lätta- lastbilar och bussar.


Varmt välkomna.


Magnus Råhlander (Försäljningschef), 2017-05-17

Nyhetsbrev mars 2016

Facility Labs framgångar inom återvinningscentraler fortsätter! Senast är det Lidingös nya återvinningscentral Stockby som installerat FLs smarta sensorteknik.

Med FLs sensorteknik erhåller Stockby ÅVC information om hur många besökare som ankommer till anläggningen, samt vilket upptagningsområde anläggningen har. Det senare innebär att Stockby ÅVC får information om från vilka kommuner besökarna kommer.

FLs sensorteknik ger också Stockby ÅVC möjlighet att selektera hantverkarfordon från privata fordon, vilket underlättar dialogen mellan besökare och personal. Andra fördelar som FLs teknik erbjuder är möjlighet att mäta avlastningstider, personalplanering och miljöpåverkan.

Läs gärna artikel i Avfall och Miljö #1/2016. (Sidan 41)


Magnus Råhlander (Försäljningschef), 2016-03-03

Nyhetsbrev jan 2016

Facility Labs smarta parkeringsapplikationer – Hjälper fastighetsbolag och parkeringsoperatörer att optimera sin verksamhet.

Tack vare Facility Labs SmartSensorTM kan fastighetsbolag och parkeringsoperatörer få kontroll på fordonsflöden, inventering och parkeringstid samt även prissättningsoptimering i sina parkeringsanläggningar.

Med våra stora kommunikationsskärmar kan man informera parkerande gäster och dessutom visa reklam. Reklamen genererar intäkter till fastighetsägaren. Ett samarbete Facility Labs har med Visual Art.


Magnus Råhlander (Försäljningschef), 2016-01-08

Exempel på applikationer

Origin-Destination

Origin-Destination

Miljö

Miljö

Marknadsandelar och besöksprofilering

Besöksprofilering

Kommunikation

Kommunikation

Fordonsklassificering

Fordonsklassificering

Parkeringstid

Parkeringstid

Personalplanering

Personalplanering

Avlastningstid

Avlastningstid

Prissättning Parkering

Prissättning Parkering

Restid

Restid

Parkeringsinventering

Parkeringsinventering

Marknadsandelar

Marknadsandelar

Praktisk användning

Kontakt

E-post: info(snabel-a)facilitylabs.com

Facility Labs logotyp
Copyright © 2015-2016 Facility Labs AB. All rights reserved.