You are currently viewing Automatisk Fakturering av företagsbesökare nu även på Lumires återvinningscentral Risslan.

Automatisk Fakturering av företagsbesökare nu även på Lumires återvinningscentral Risslan.

Fr o m 1 november finns Facility Labs inpasseringssystem installerat på Risslan. För besökarna blir det ingen skillnad, “det nya systemet är automatiserat och innebär en förenkling för dig som företagskund”.