Mätning i trafikmiljöer

Start


Genomfart

Vår genomfartsanalys ger andelen genomfartstrafik mellan mätpunkter, uppdelat i fordonsslag och kommuntillhörighet.Miljö

Vår trafikmätning för miljö ger information om hur ren trafiken är med avseende på fordonsslag, drivmedel, euroklass och fordonsår.

Farligt Gods

Vill ni kunna se och följa transporter av Farligt Gods och vilket gods det rör sig om?
Vår teknik gör det möjligt!

Hastighet

Vi utför traditionell hastighetsmätning med radar och/eller genomsnittshastighet mellan mätpunkter, i kombination med fordonsdata.


Car3

Fordonsklassificering

Vi delar in fordon efter logiska och anpassade mönster. Med data från Vägtrafikregistret kan vi ta fram statistik efter just era önskemål.fordonets registreringsort

 Med bara en mätpunkt kan vi se varifrån trafiken kommer – uppdelat på kommunnivå eller i postnummerområden.Antal och när?

Hur mycket trafik är det? När är flödet som högst?
Är fordonen förbipasserande eller besökande?
Våra analyser ger svaren.

Nyheter om trafikmätning


Läs alla nyheter