You are currently viewing Hur säker är trafiken i bostadsområden?

Hur säker är trafiken i bostadsområden?

På många vägsträckor i bostadsområden är hastighetsbegränsningen 30 km. Ett lugnare tempo i trafiken ökar både trivsel och säkerhet för de som bor och vistas längs vägen. Men hur väl fungerar egentligen begränsningen? Åker onödig trafik på vägen? Vilken typ av trafik åker på vägen? Dessa frågor kan vår hastighet- och genomfartsanalys svara på. Ett underlag som hjälper våra kunder att ta rätt beslut med syfte att säkerställa en säker trafikmiljö i bostadsområden.

Bilden visar pågående hastighet- och genomfartsmätning i ett bostadsområde i Täby Kommun.