Inpasseringssystem Återvinningscentraler

Inpasseringssystem Återvinningscentraler

Vi erbjuder kommuner och kommunala bolag överblick över sina besökare på återvinningscentralerna – och dessutom en smidig och enkel faktureringsfunktion.

En nulägesanalys ger statistik om besökarna på en återvinningscentral. Detta kan bland annat användas som ett underlag för automatisk fakturering. Läs mer här

Facility Labs faktureringssystem skickar automatiskt en faktura när ett verksamhetsfordon passerar sensorn. Detta frigör tid för personalen, som kan fokusera på viktigare saker. Kundtjänst och indrivning av eventuella uteblivna betalningar ingår i tjänsten.

Återvinningscentralens besökare kan också betala taxa med hjälp av Facility Labs manuella faktureringsfunktion. Detta kan fungera som ett komplement till Automatisk Fakturering.

Nyheter om återvinningscentraler

header-logo-1 (2)

Sigtuna Vatten och Renhållning

Sigtuna Vatten och Renhållning har under våren handlat upp Facility Labs inpasseringssystem med tjänsten Automatisk Fakturering. Vi välkomnar Sigtuna Vatten och Renhållning till Facility Labs!

Läs mer »
alfonso-navarro-qph7tJfcDys-unsplash

NYHETER AUTOMATISK FAKTURERING

Nu finns nya funktioner tillgängliga för våra kunder som har tjänsten Automatisk Fakturering. Funktionerna presenteras i utskickat nyhetsbrev. Vi möter våra kunders behov genom att

Läs mer »