You are currently viewing Automatisk fakturering av företagskunder på Gästrike Återvinnares återvinningscentraler

Automatisk fakturering av företagskunder på Gästrike Återvinnares återvinningscentraler

Från och med den 1 april 2023 börjar Gästrike Återvinnare med automatisk fakturering av företagskunder som besöker deras återvinningscentraler. Detta gör dom för att fånga upp de företag som av olika anledningar inte betalar för det avfall de slänger på återvinningscentralen idag. “Det nya systemet blir mer rättvist mot alla, lättare att administrera och styr våra företagskunder till att åka med mer avfall färre gånger”,