Inpasseringssystem Återvinningscentraler

Start


Inpasseringssystem

Vi erbjuder kommuner och kommunala bolag överblick över sina besökare på återvinningscentralerna – och dessutom en smidig och enkel faktureringsfunktion.


Besöksräkning och statistik (Nulägesanalys)

En nulägesanalys ger statistik om besökarna på en återvinningscentral. Detta kan bland annat användas som ett underlag för automatisk fakturering. Läs mer härAutomatisk Fakturering av verksamhetsbesök

Facility Labs faktureringssystem skickar automatiskt en faktura när ett verksamhetsfordon passerar sensorn. Detta frigör tid för personalen, som kan fokusera på viktigare saker. Kundtjänst och indrivning av eventuella uteblivna betalningar ingår i tjänsten.Manuell Fakturering

Återvinningscentralens besökare kan också betala taxa med hjälp av Facility Labs manuella faktureringsfunktion. Detta kan fungera som ett komplement till Automatisk Fakturering.

Nyheter om återvinningscentraler


Läs alla nyheter