Mätning i trafikmiljöer

Mätning i trafikmiljöer

Exempel på applikationer

Facility Labs analys kan vara användbara för många yrkesgruppen inom många branscher.

Vår genomfartsanalys ger andelen genomfartstrafik mellan två mätpunkter, uppdelat i fordonsslag och kommuntillhörighet.

Vår trafikmätning för miljö ger information om hur ren trafiken är med avseende på fordonsslag, drivmedel, euroklass och fordonsår.

Vill ni kunna se och följa transporter av Farligt Gods och vilket gods det rör sig om?
Vår teknik gör det möjligt!

Vi utför traditionell hastighetsmätning med radar och/eller genomsnittshastighet mellan två mätpunkter, i kombination med fordonsdata.

Car3

Vi delar in fordon efter logiska mönster istället för utseende. Med en mängd data från Vägtrafikregistret kan vi anpassa statistik efter just era önskemål.

Geografisk information om fordonens registreringsort. Med bara en mätpunkt kan vi se varifrån trafiken kommer – uppdelat på kommunnivå eller i postnummerområden.

Hur mycket trafik är det? När är flödet som högst?
Är det pendlingstrafik eller besökande?
Våra analyser ger svaren.

Nyheter

Läs om våra senaste nyheter och lär dig mer om våra spännande projekt.