Trafikmätning med genomfartsanalys i Täby Kommun

2020-10-12

Trafikmätning, med genomfartsanalys, pågår i Täby kommun.

Vår genomfartsanalys ger andelen genomfartstrafik mellan två mätpunkter, uppdelat i fordonsslag och kommuntillhörighet. En unik möjlighet att se trafikflödet och genomfartstrafiken på en vägsträcka eller inom ett område, litet som stort.