Trafikmätning i Rimbo med omnejd

2024-02-08

Under några kalla men soliga vinterdagar utfördes en trafikmätning i Rimbo med omnejd. Man vill bl a se genomfart och transporter med farligt gods.