Fordonsmätning i Täby kommun

2022-11-14

Just nu pågår trafikmätning i Täby kommun. Mätningen avser att visa statistik över andelen genomfartstrafik på tre olika vägsträckor i kommunen.