Trafikmätning på Hornsgatan i oktober

2022-09-12

Hornsgatan i Stockholm är en miljözon. På uppdrag av Miljöförvaltningen utför Facility Labs trafikmätningar för att ta fram statistik och för att se efterlevandegraden på miljözonskraven.