Inpasseringssystem Återvinningscentraler

Inpasseringssystem Återvinningscentraler
Page 3

Vi erbjuder kommuner och kommunala bolag överblick över sina besökare på återvinningscentralerna – och dessutom en smidig och enkel faktureringsfunktion.

En nulägesanalys ger statistik om besökarna på en återvinningscentral. Detta kan bland annat användas som ett underlag för automatisk fakturering. Läs mer här

Facility Labs faktureringssystem skickar automatiskt en faktura när ett verksamhetsfordon passerar sensorn. Detta frigör tid för personalen, som kan fokusera på viktigare saker. Kundtjänst och indrivning av eventuella uteblivna betalningar ingår i tjänsten.

Återvinningscentralens besökare kan också betala taxa med hjälp av Facility Labs manuella faktureringsfunktion. Detta kan fungera som ett komplement till Automatisk Fakturering.

Nyheter om återvinningscentraler

Bisonoxe

Automatisk Fakturering i Forshaga

Den 1 september startade Forshaga Kommun tjänsten Automatisk Fakturering. Det betyder att företagsbilar som besöker Forshaga kommuns återvinningscentral automatiskt faktureras via Facility Labs system. “Förutom

Läs mer »