Roslagsvatten uppgraderar till Automatisk Fakturering på Brännbacken återvinningcentral

2021-03-23

Fr o m den 1 maj 2021 kommer företagsbilar på Brännbackens återvinningscentral att faktureras automatisk. Roslagsvatten vill underlätta för personalen och samtidigt säkerställa att företagarna betalar för sig.