You are currently viewing Tekniska Verken i Linköping använder tjänsten Automatisk Fakturering

Tekniska Verken i Linköping använder tjänsten Automatisk Fakturering

Tekniska Verken i Linköping kommer under hösten 2021 att implementera Facility Labs system för att fakturera sina företagsbesökare. Den automatiska faktureringsfunktionen kommer att finnas på 3 av deras återvinningscentraler.