Tekniska Verken i Linköping använder tjänsten Automatisk Fakturering

2021-06-24

Tekniska Verken i Linköping kommer under hösten 2021 att implementera Facility Labs system för att fakturera sina företagsbesökare. Den automatiska faktureringsfunktionen kommer att finnas på 3 av deras återvinningscentraler.