You are currently viewing Sörab förenklar för sina företagsbesökare med Automatisk Fakturering

Sörab förenklar för sina företagsbesökare med Automatisk Fakturering

Fr o m den 1’a februari fakturerar Sörab sina företagsbesökare på Stockby Returpark med tjänsten Automatisk Fakturering.

På Sörab har man under flera år använt Facility Labs manuella faktureringstjänst. När den automatisk faktureringsjänsten lanserades (våren -20) visade Sörab intresse och nu den 1 februari går startskottet för den nya tjänsten.