Automatisk Fakturering av företagsbesökare nu även på Lumires återvinningscentral Risslan.

Fr o m 1 november finns Facility Labs inpasseringssystem installerat på Risslan. För besökarna blir det ingen skillnad, "det nya systemet är automatiserat och innebär en förenkling för dig som…

Continue ReadingAutomatisk Fakturering av företagsbesökare nu även på Lumires återvinningscentral Risslan.