Facility Labs vald leverantör av inpasseringssystem till Stockholm Vatten och Avfall AB

Efter avslutad upphandling av inpasseringssystem pågår nu planering av montering och driftsättande av systemet. Under hösten 2021 kommer Stockholms 6 återvinningscentraler att bli utrustade med sensorer för att samla data…

Continue ReadingFacility Labs vald leverantör av inpasseringssystem till Stockholm Vatten och Avfall AB

Roslagsvatten uppgraderar till Automatisk Fakturering på Brännbacken återvinningcentral

Fr o m den 1 maj 2021 kommer företagsbilar på Brännbackens återvinningscentral att faktureras automatisk. Roslagsvatten vill underlätta för personalen och samtidigt säkerställa att företagarna betalar för sig.

Continue ReadingRoslagsvatten uppgraderar till Automatisk Fakturering på Brännbacken återvinningcentral

Sörab förenklar för sina företagsbesökare med Automatisk Fakturering

Fr o m den 1'a februari fakturerar Sörab sina företagsbesökare på Stockby Returpark med tjänsten Automatisk Fakturering. På Sörab har man under flera år använt Facility Labs manuella faktureringstjänst. När…

Continue ReadingSörab förenklar för sina företagsbesökare med Automatisk Fakturering