Automatisk Fakturering av företagsbesökare nu även på Lumires återvinningscentral Risslan.

Fr o m 1 november finns Facility Labs inpasseringssystem installerat på Risslan. För besökarna blir det ingen skillnad, "det nya systemet är automatiserat och innebär en förenkling för dig som…

Continue ReadingAutomatisk Fakturering av företagsbesökare nu även på Lumires återvinningscentral Risslan.

Facility Labs vald leverantör av inpasseringssystem till Stockholm Vatten och Avfall AB

Efter avslutad upphandling av inpasseringssystem pågår nu planering av montering och driftsättande av systemet. Under hösten 2021 kommer Stockholms 6 återvinningscentraler att bli utrustade med sensorer för att samla data…

Continue ReadingFacility Labs vald leverantör av inpasseringssystem till Stockholm Vatten och Avfall AB