Automatisk Fakturering av företagsbesökare nu även på Lumires återvinningscentral Risslan.

Fr o m 1 november finns Facility Labs inpasseringssystem installerat på Risslan. För besökarna blir det ingen skillnad, "det nya systemet är automatiserat och innebär en förenkling för dig som…

Continue ReadingAutomatisk Fakturering av företagsbesökare nu även på Lumires återvinningscentral Risslan.

Sörab förenklar för sina företagsbesökare med Automatisk Fakturering

Fr o m den 1'a februari fakturerar Sörab sina företagsbesökare på Stockby Returpark med tjänsten Automatisk Fakturering. På Sörab har man under flera år använt Facility Labs manuella faktureringstjänst. När…

Continue ReadingSörab förenklar för sina företagsbesökare med Automatisk Fakturering
Read more about the article Under en dag i oktober monteras Facility Labs statstik- och betalsystem på Visbys återvinningscentral
yellow taxi caught in traffic

Under en dag i oktober monteras Facility Labs statstik- och betalsystem på Visbys återvinningscentral

Region Gotland har valt Facility Labs system för att erhålla besöksstatistik och för möjligheten att ta betalt av kunderna, både verksamheter och privatpersoner. Lisa Larsson, avfallsutvecklare på Region Gotland, berättar…

Continue ReadingUnder en dag i oktober monteras Facility Labs statstik- och betalsystem på Visbys återvinningscentral