Facility Labs på Transportforum januari 2020

2020-01-03

VTI anordnar Transportforum sedan 1984. Konferensen är störst i sitt slag i Norden och i centrum för konferensen står ny kunskap och ömsesidigt utbyte. På konferensen finns företrädare för myndigheter, kommuner, transportbranschen, konsultföretag och organisationer. Facility Labs närvarar på konferensen 8-9 januari. Möt oss i vår monter för att prata trafik, genomfart, miljö mm. Väl mött!