You are currently viewing Artikel i Värmlands Folkblad: Nytt inpasseringssystem från Facility Labs

Artikel i Värmlands Folkblad: Nytt inpasseringssystem från Facility Labs

Nytt inpasseringssystem från Facility Labs.

Karlstads Energi inför ett nytt passersystem från Facility Labs för att få företagen att åka till rätt återvinningscentral med sitt avfall. I dag kostar den felaktiga avfallsdumpningen miljonbelopp för Karlstadsborna. Många företag åker till Våxnäs återvinningscentral för att slänga sitt avfall och det kostar Karlstadsborna miljontals kronor, då det är villaägarna och de som bor i lägenheter som får betala för företagens avfall. Därför kommer nu ett system från Facility Labs att införas vid återvinningscentralen på Våxnäs. Facility Labs teknik grundas på att en sensor läser registreringsnummer på bilarna.
I Karlstad kommun finns sex stycken återvinningscentraler och Karlstadsborna betalar en grundavgift i sin renhållningstaxa för dessa anläggningar. Det gör däremot inte företagen i kommunen utan de slänger sitt verksamhetsavfall vid de olika återvinningsstationerna utan att betala för det. Nu ska det bli ändring på det och under ett år testar Karlstad Energi inpasseringssystemet som läser av fordonens registreringsskylt och skickar ett sms till personalen på stationerna om bilen är registrerad som en företagsbil.
– Personalen får ett sms där det står vilket märke det är på bilen och till exempel färg. Personalen ser då när bilen kommer upp på rampen och kan föra en dialog med föraren om att är det företagets avfall så ska det inte slängas här på Våxnäs utan på Djupdalen. Vi kommer inte att skriva ut några fakturor utan vill i dagsläget göra företagen uppmärksamma på vart de ska slänga sitt avfall. De får en liten informationslapp med sig om vad som gäller, berättar Marcus Edenberg, planeringsingenjör vid Karlstad Energi.
Företagens verksamhetsavfall ska vägas och sorteras till en kostnad på 1 000 kronor per ton. Inpasseringssystemet är relativ nytt och används i dag i Visby och på Lidingö och faller inpasseringssystemet väl ut så kommer det att införas på riktigt efter testperioden.
– Vi behöver se hur det fungerar och utvärdera det efter ett år. Helt klart är att det handlar om mycket pengar som Karlstadsborna inte ska behöva betala. De pengarna kan användas till olika projekt som miljökontoret vill genomföra och som det inte finns pengar till i dag. Att företagen åker till rätt återvinningsstation ökar även tillgängligheten här på Våxnäs och bidrar till sjysta villkor för Karlstadsborna, säger Marcus Edenberg.