Roslagsvatten uppgraderar till Automatisk Fakturering på Brännbacken återvinningcentral

Fr o m den 1 maj 2021 kommer företagsbilar på Brännbackens återvinningscentral att faktureras automatisk. Roslagsvatten vill underlätta för personalen och samtidigt säkerställa att företagarna betalar för sig.

Continue ReadingRoslagsvatten uppgraderar till Automatisk Fakturering på Brännbacken återvinningcentral