You are currently viewing Under en dag i oktober monteras Facility Labs statstik- och betalsystem på Visbys återvinningscentral
yellow taxi caught in traffic

Under en dag i oktober monteras Facility Labs statstik- och betalsystem på Visbys återvinningscentral

Region Gotland har valt Facility Labs system för att erhålla besöksstatistik och för möjligheten att ta betalt av kunderna, både verksamheter och privatpersoner. Lisa Larsson, avfallsutvecklare på Region Gotland, berättar här om hur de bl a upplevde utbildningen i kundbemötande som hålls av Facility Labs i samband med implementeringen av systemet

”Region Gotland har bestämt sig för att testa Facility Labs statistik- och avgiftshanteringssystem på Visby Återvinningscentral. Det är mycket nytt för personal, arbetsledare och chefer. Några av oss har varit på studiebesök på Sörabs anläggning Stockby på Lidingö och träffat Facility Labs VD Jeannette Beiming samt Sörabs personal på plats som har erfarenhet av systemet. Det ger bra förståelse för arbetssätt och funktion. Nu gäller det att få alla våra medarbetare med på tåget. Jeannette erbjuder en utbildning för personalen, på plats i Visby. Perfekt! På knappt två timmar har Jeanette både lyckats visa hur verktyget fungerar, och diskuterat det viktiga bemötandet av kunden. All personal deltog med sina erfarenheter och funderingar kring vad arbetet på Visby Återvinningscentral innebar. Vad gör vi med besvärliga kunder? Vilka ord kan vi använda för att underlätta mötet med kund? Hur tar man betalt på ett bra sätt? Vad är god service och vad står det egentligen i Region Gotlands servicepolicy? Jeannette delade med sig av egna erfarenheter från arbete med kundservice och återvinningscentraler och lyckades få alla att känna sig delaktiga i hur vi bemöter kund på ett bra sätt. Vi är nu redo att använda vårt nya verktyg!”

// Lisa Larsson, avfallsutvecklare, Region Gotland