You are currently viewing Fordonsmätningar på Hornsgatan utvärderade
yellow taxi caught in traffic

Fordonsmätningar på Hornsgatan utvärderade

I en ny rapport (2019-03-26) framtagen av SLB-analys, analyseras fordonssammansättningen på Hornsgatan under hösten 2017. Syftet är att kartlägga vilka fordon som bidrar mest till utsläppen och halterna av kvävedioxid och partiklar och hur bilden har förändrats sedan 2009. Facility Labs sensorregistreringar visar också att vart tionde tungt fordon inte följde bestämmelserna för miljözonen

Läs hela rapporten här: http://slb.nu/slb/rapporter/pdf8/slb2019_002.pdf