Nodra och deras 5 returpunkter..

2022-09-22

kommer under hösten 2022 att förses med sensorer för att starta igång Facility Labs inpasseringssystem och tjänsten Automatisk Fakturering.