You are currently viewing Söderhamn Nära fakturerar sina företagare med Automatisk Fakturering.

Söderhamn Nära fakturerar sina företagare med Automatisk Fakturering.

Fr o m den 1/1-2022 startar vi tjänsten Automatisk Fakturering på Söderhamn Näras återvinningscentral, Långtå. Det innebär att företagsbesökare som besöker Långtå kommer att erhålla en faktura för utförda besök. Ett smidigt faktureringsförfarande för både personal och besökare då detta sker med automatik, genom avläsning med sensor.