You are currently viewing Nu hjälper Facility Labs även June Avfall och Miljö AB med inpasseringssystem

Nu hjälper Facility Labs även June Avfall och Miljö AB med inpasseringssystem

Fr o m den 1 januari kommer June Avfall och Miljö AB att använda tjänsten Automatisk Fakturering för sina företagsbesökare. Tjänsten kommer att finnas på samtliga av Junes sortergårdar.