You are currently viewing Facility Labs vald leverantör av inpasseringssystem till Stockholm Vatten och Avfall AB

Facility Labs vald leverantör av inpasseringssystem till Stockholm Vatten och Avfall AB

Efter avslutad upphandling av inpasseringssystem pågår nu planering av montering och driftsättande av systemet. Under hösten 2021 kommer Stockholms 6 återvinningscentraler att bli utrustade med sensorer för att samla data för statistik och för att skapa fakturaunderlag.