Facility Labs vald leverantör av inpasseringssystem till Stockholm Vatten och Avfall AB

2021-08-26

Efter avslutad upphandling av inpasseringssystem pågår nu planering av montering och driftsättande av systemet. Under hösten 2021 kommer Stockholms 6 återvinningscentraler att bli utrustade med sensorer för att samla data för statistik och för att skapa fakturaunderlag.