You are currently viewing Automatisk Fakturering i Forshaga

Automatisk Fakturering i Forshaga

Den 1 september startade Forshaga Kommun tjänsten Automatisk Fakturering. Det betyder att företagsbilar som besöker Forshaga kommuns återvinningscentral automatiskt faktureras via Facility Labs system. “Förutom att intäkten säkras underlättar det för personalen som inte behöver administrera fakturorna och flödet på återvinningscentralen blir bättre”.

Bilden visar en bisonoxe skapad av avfall lämnat på Forshagas återvinningscentral.