login iconKundlogin
Facility Labs logotyp
Facility Labs logotyp

FL Analytics - Trafikapplikationer

Vi på Facility Labs har utvecklat applikationer baserade på vårt unika trafikanalyssystem FL Analytics.

Applikationerna är särskilt utformade för:

  • Handel
  • Återvinningscentraler
  • Trafik på allmän väg

Läs mer via produktbladet Samhällstrafik.

Läs mer via produktbladet ÅVC.

Läs mer via produktbladet Trafikmätning.

Läs mer via produktbladet Miljöpåverkan.

Läs om Behandling av personuppgifter.

Information om behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen (PUL) av ett nytt regelverk, GDPR (General Data Protection Regulation, på svenska Dataskyddsförordningen), som är ett gemensamt regelverk för hela EU.

Verksamheten i Facility Labs AB omfattas av Dataskyddsförordningens regler, och detta dokument syftar till att informera våra kunder, leverantörer och övriga intressenter om hur Facility Labs behandlar personuppgifter.
Läs mer på: facilitylabs.com/info


2018-04-10

Facility Labs på Transportforum.

Den 10 och 11 januari medverkade Facility Labs på Transportforums stora trafik och transportmässa i Linköping. Där pågick många intressanta diskussioner om trafik i olika avseenden.

I vår monter handlade många samtal om genomfartstrafik och behovet av ordentliga underlag till de beslut som ska tas och vi på Facility Labs är stolta över att kunna hjälpa våra kunder med just det.
Läs även: Regeringen ändrar förslag om miljözoner.


2018-01-17

Välkommen Jeannette

Vi önskar nu Jeannette Beiming, Facility Labs nya VD, välkommen till oss. Jeannette började i måndags, den 30/10.


2017-10-31

Ny VD för Facility Labs

Facility Labs AB har anställt Jeannette Beiming som ny VD för bolaget. Jeannette kommer närmast från Roslagsvatten AB där hon haft flera olika befattningar inom olika områden, under de senaste åren som Produktionschef. Hon tillträder VD-posten den 1 november 2017.

Nuvarande VD, Lars Linder-Aronson, fortsätter därefter att vara styrelseledamot i Facility Labs, men utan en operativ roll i bolaget.


Lars Linder-Aronson (VD), 2017-08-18

Nyhetsbrev maj 2017

Roslagsvatten har valt Facility Labs inpasseringssystem med statistik och faktureringslösning.

Det primära har varit att få kontroll på antalet besökare och dess fördelning mellan hushåll och näringsidkare. Det är på Återvinningscentralen Brännbacken som man infört det nya inpasseringssystemet. Systemet indikerar att det kommer ett verksamhetsfordon ”hantverkarbil” vilka ska betala för sig, om det är verksamhetsavfall.Personalen på rampen får ett SMS i en handburen enhet som tillika används för att ställa ut en faktura. Systemet som bygger på Svea Ekonomis system underlättar hanteringen på ett kostnadseffektivt sätt och medger fakturering av utlandsregistrerade fordon, vilket tidigare varit problematiskt.


Magnus Råhlander (Försäljningschef), 2017-05-17

Nyhetsbrev maj 2017

Facility Labs ställer ut på Avfall Sveriges Årsmöte den 30–31 maj i Örebro.

Om du arbetar inom återvinningsbranschen låt oss berätta om vårt inpasseringssystem med statistik och faktureringslösning. Träffa oss där, eller kontakta undertecknad för ett personligt möte.

Mer information om årsmötet finns på www.avfallsverige2017.se


Magnus Råhlander (Försäljningschef), 2017-05-17

Exempel på applikationer

Origin-Destination

Origin-Destination

Miljö

Miljö

Marknadsandelar och besöksprofilering

Besöksprofilering

Kommunikation

Kommunikation

Fordonsklassificering

Fordonsklassificering

Parkeringstid

Parkeringstid

Personalplanering

Personalplanering

Avlastningstid

Avlastningstid

Prissättning Parkering

Prissättning Parkering

Restid

Restid

Parkeringsinventering

Parkeringsinventering

Marknadsandelar

Marknadsandelar

Praktisk användning

Kontakt

E-post: info(snabel-a)facilitylabs.com

Facility Labs logotyp
Copyright © 2015-2018 Facility Labs AB. All rights reserved.