login iconKundlogin
Facility Labs logotyp
Facility Labs logotyp

FL Analytics - Trafikapplikationer

Vi på Facility Labs har utvecklat applikationer baserade på vårt unika trafikanalyssystem FL Analytics.

Applikationerna är särskilt utformade för:

  • Handel
  • Återvinningscentraler
  • Parkeringsanläggningar
  • Trafik på allmän väg

Läs mer via produktbladet.

Facility Labs söker C++ utvecklare

Vi vill förstärka vår utvecklingsavdelning med en medarbetare som kan vara med och utveckla, förädla och förvalta vår mjukvara för bildanalys och vår rapportgenerator. Arbetet utförs i nära samarbete med såväl kollegor som kunder.

Facility Labs teknik är under ständig utveckling, inom såväl mjuk- som hårdvara, vilket ger möjlighet till nya och förfinade applikationer för våra kunder.

För mer information klicka här.


Lars Linder-Aronson (VD), 2017-01-13

Nyhetsbrev december 2016

Facility Labs deltar på VTIs Transportforum i Linköping den 10-11 januari! (vi finns i monter 11)

Vi välkomnar alla besökare att komma förbi och prata kvalitetssäkrad trafikmätning samt uppföljning, och efterlevnad av Transportstyrelens förslag på miljözoner för personbilar, lätta- lastbilar och bussar.


Varmt välkomna.

Magnus Råhlander (Försäljningschef), 2016-12-01

Nyhetsbrev mars 2016

Facility Labs framgångar inom återvinningscentraler fortsätter! Senast är det Lidingös nya återvinningscentral Stockby som installerat FLs smarta sensorteknik.

Med FLs sensorteknik erhåller Stockby ÅVC information om hur många besökare som ankommer till anläggningen, samt vilket upptagningsområde anläggningen har. Det senare innebär att Stockby ÅVC får information om från vilka kommuner besökarna kommer.

FLs sensorteknik ger också Stockby ÅVC möjlighet att selektera hantverkarfordon från privata fordon, vilket underlättar dialogen mellan besökare och personal. Andra fördelar som FLs teknik erbjuder är möjlighet att mäta avlastningstider, personalplanering och miljöpåverkan.

Läs gärna artikel i Avfall och Miljö #1/2016. (Sidan 41)


Magnus Råhlander (Försäljningschef), 2016-03-03

Nyhetsbrev jan 2016

Facility Labs smarta parkeringsapplikationer – Hjälper fastighetsbolag och parkeringsoperatörer att optimera sin verksamhet.

Tack vare Facility Labs SmartSensorTM kan fastighetsbolag och parkeringsoperatörer få kontroll på fordonsflöden, inventering och parkeringstid samt även prissättningsoptimering i sina parkeringsanläggningar.

Med våra stora kommunikationsskärmar kan man informera parkerande gäster och dessutom visa reklam. Reklamen genererar intäkter till fastighetsägaren. Ett samarbete Facility Labs har med Visual Art.


Magnus Råhlander (Försäljningschef), 2016-01-08

Nyhetsbrev dec 2015 – Nya applikationer för träffsäkra marknadsanalyser

Facility Labs har utvecklat smarta applikationer för att säkerställa träffsäkra marknadsanalyser.

Med en SmartSensor samlas avidentifierad data in från fordon i samband med inpassering till en handelsfastighet. Utifrån denna data sammanställer Facility Labs värdefulla analyser. Den ökande konkurrensen ställer krav - det blir allt viktigare med faktisk kännedom om en handelsplats upptagningsområde, besöksprofiler marknadsandelar samt kundlojalitet.

Kommunikation – allt viktigare i konkurrensen. Facility Labs har stora ljusskärmar och kan i ett samarbete med Visual Art, erbjuda en unik informations- / reklamplats. Facility Labs och Visual Art sköter allt det praktiska. Det ni som handelsplats/fastighetsägare gör är att upplåta plats för skärmen i anslutning till parkeringsytan. Er intäkt beror på antalet besökande fordon.

Den nya tekniken kan självklart kombineras med flera av våra övriga applikationer för att på så sätt erhålla en maximal investeringseffekt.


Magnus Råhlander (Försäljningschef), 2015-12-21

Facility Labs bidrar till en bättre miljö

Nu har vi på Facility Labs utvecklat teknik som skall används i arbetet med att motverka den pågående klimatförändringen.

Tekniken samlar in miljödata från fordon i trafikflöden. Utifrån denna data kan analyser göras om trafikens miljöpåverkan vid ett visst vägavsnitt på en huvudväg eller trafikens miljöpåverkan till en handelsfastighet.

Facility Labs och Trafikverket har i ett gemensamt utvecklingsarbete tagit fram applikationen inom ramen för ett av Trafikverkets miljöprojekt.

Applikationen är nu i drift på E18 i Täby och Danderyds kommuner men den kan med fördel även användas i ett pågående arbete för att minska miljöpåverkan i samband med handelsfastigheter eller andra anläggningar.

Den nya tekniken kan självklart kombineras med våra övriga applikationer för att på så sätt erhålla en maximal investeringseffekt (se bifogat material gällande våra övriga Applikationer).

Vi på Facility Labs är övertygande om att applikationen kan skapa ett starkt goodwill-värde för de som använder sig av den.


Magnus Råhlander (Försäljningschef), 2015-12-04

Facility Labs teknik anpassad för Återvinningscentraler

Utdrag från SÖRABs webbplats angående Facility Labs teknik:

”Succé för Smart Sensor på återvinningscentral

SÖRAB har under 2014 testat en Smart Sensor på Hagby återvinningscentral i Täby.

Detta i syfte att få ut statistik över antal besökare och från vilka kommuner de kommer.

Testet har fallit ut väl. Så väl att fler av SÖRABs anläggningar nu kommer utrustas med Smart Sensors.”


Fredrik Vastad (VD), 2015-05-19

TNS Sifo har använt sig av Facility Labs Analytics för att korrelera undersökningsdata med geografisk data

Vi på Facility Labs är stolta över att meddela att vi nu har hjälpt TNS Sifo i ett av deras kunduppdrag.

Arbetet bestod i att vi på Facility Labs kopplade ihop TNS Sifos undersökningsdata med geografisk data med hjälp av vårt analysverktyg SmartMAP.

Baserat på den informationen kunde vi analysera och skapa kartor över ett flertal handelsfastigheters marknadsupptagningsområden.


Fredrik Vastad (VD), 2015-05-11

Facility Labs och Trafikverket

Vi på Facility Labs AB är stolta att meddela att vi sedan i april 2015 driver ett samarbetsprojekt tillsammans med Trafikverket.

Projektet rör anpassning och test av Facility Labs unika trafikavläsningssensor för vägar med en hastighetsbegränsning om 80 -120 km/h.

Trafikverket är intresserade av vår unika teknik utifrån två perspektiv; dels ett samhällsplaneringsperspektiv, dels ett miljöperspektiv.

Facility Labs unika teknik gör det möjligt för Trafikverket att:

  1. Utföra origin destination-analyser
  2. Klassificera trafikflödet utifrån olika fordonsgrupper (bland annat utifrån ett miljöperspektiv)
  3. Identifiera och analysera förändringar i trafikbeteenden


Fredrik Vastad (VD), 2015-05-07

Exempel på applikationer

Origin-Destination

Origin-Destination

Miljö

Miljö

Marknadsandelar och besöksprofilering

Besöksprofilering

Kommunikation

Kommunikation

Fordonsklassificering

Fordonsklassificering

Parkeringstid

Parkeringstid

Personalplanering

Personalplanering

Avlastningstid

Avlastningstid

Prissättning Parkering

Prissättning Parkering

Restid

Restid

Parkeringsinventering

Parkeringsinventering

Marknadsandelar

Marknadsandelar

Praktisk användning

Kontakt

E-post: info(snabel-a)facilitylabs.com

Facility Labs logotyp
Copyright © 2015-2016 Facility Labs AB. All rights reserved.